top of page
Beyin Fırtınası

FİZİBİLİTE ANALİZİ

INDEKS GD olarak, müşterilerimize doğru fizibilite çalışmaları yaparak, mülklerinin en iyi şekilde kullanımını sağlamalarına yardımcı oluyoruz. Fizibilite çalışmaları, bir mülkün belirli bir amaçla kullanılabilir olup olmadığını ve bu amaç için uygun maliyetli bir çözümün olup olmadığını belirlemek için yapılır. Fizibilite çalışmaları ayrıca, bir projenin başarıya ulaşması için gereken kaynakların neler olduğunu, proje sürecinde ortaya çıkabilecek riskleri ve avantajları ortaya çıkarmayı amaçlar. Daha sonra, mülkün amaçlandığı kullanım alanına göre bir dizi analiz yapılır. Örneğin, bir konut projesi için yapılacak fizibilite çalışması, bölgedeki talep ve arz dengesi, bölgenin konut fiyatları, müşteri profilleri, pazarlama stratejileri gibi faktörlerin analizini içerir. Ticari bir proje için ise, bölgedeki ticari faaliyetler, müşteri profilini belirleme, ürün/hizmetlerin talep düzeyi, maliyetler gibi faktörler analiz edilir. Fizibilite çalışmalarının son aşamasında, mülkün amaçlandığı kullanım alanına göre bir dizi öneri sunulur. Bu öneriler arasında, yatırımın getirisi, maliyetler, proje süresi, riskler ve avantajlar yer alır. Müşterilerimize, en uygun ve en karlı yatırım seçenekleri hakkında danışmanlık hizmeti sunarak, doğru yatırım kararlarını vermelerine yardımcı oluyoruz.

INDEKS GD olarak, fizibilite konusunda uzman ekibimiz ile müşterilerimize doğru ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Fizibilite çalışmaları, doğru yatırım kararları almanın en önemli adımlarından biridir. Bu nedenle, müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve taleplerine göre özelleştirilmiş fizibilite çalışmaları yaparak, mülklerinin en iyi şekilde kullanımını sağlamalarına yardımcı oluyoruz.

 

Fizibilite çalışmaları gayrimenkul projeleri için oldukça önemlidir. Bu çalışmalar, projenin gerçekleştirilebilirliğinin incelenmesi ve olası risklerin önceden belirlenmesi açısından büyük önem taşır.
Fizibilite çalışmaları, projenin planlama aşamasında gerçekleştirilir ve projenin hayata geçirilmesi için bir takım analizler yapılır. Bu analizler arasında pazar analizi, maliyet analizi, rekabet analizi ve risk analizi yer alır. 

 

 • Pazar analizi, projenin gerçekleştirileceği bölgedeki pazar koşullarının incelenmesidir. Bu analizde, bölgedeki diğer benzer projeler, rakip firmalar ve tüketici davranışları göz önünde bulundurulur. Bu sayede, projenin bölgedeki rekabet ortamına uygunluğu ve talep göreceği düzey hakkında fikir sahibi olunur. 

 • Maliyet analizi ise projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bütçenin belirlenmesidir. Bu analizde, projenin yapımı ve işletilmesi için gereken tüm maliyetler göz önünde bulundurulur. Bu maliyetler arasında, arazi maliyetleri, inşaat maliyetleri, işletme maliyetleri ve vergi maliyetleri yer alır. Bu sayede, projenin gerçekleştirilebilirliği ve karlılığı hakkında bilgi sahibi olunur.

 • Rekabet analizi, projenin gerçekleştirileceği bölgedeki rakip firmaların incelenmesidir. Bu analizde, rakip firmaların proje benzeri çalışmaları, müşteri profilleri, hizmet kaliteleri ve fiyat politikaları incelenir. Bu sayede, projenin rekabet ortamında varlığını koruyabilmesi için gerekli stratejiler belirlenir.

 • Risk analizi ise, projenin gerçekleştirilmesi sırasında karşılaşılması muhtemel risklerin belirlenmesi ve önlemler alınmasıdır. Bu analizde, doğal afetler, ekonomik riskler, piyasa koşulları, teknolojik gelişmeler ve hukuki riskler göz önünde bulundurulur. Bu sayede, projenin karşılaşabileceği risklerin önlenmesi veya en aza indirgenmesi sağlanır.

 

Tüm bu analizlerin yanı sıra, fizibilite çalışmaları, projenin amaçlarına ve hedeflerine uygun olup olmadığının belirlenmesi açısından da büyük önem taşır. Bu sayede, projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan kaynakların doğru ve etkin bir şekilde kullanılması sağlanır. İşte tam da bu noktada, INDEKS GD olarak sizlere profesyonel ve kaliteli fizibilite çalışması hizmetleri sunmaktayız.

KURUMSAL

Teklif Al

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!

 • Hizmetlerimiz
  En Etkin ve Verimli Kullanım Fizibilite Gayrimenkul Değerleme Yeniden İşlev Kazandırma Hukuki Süreçler İnşaat İlerleme Tespit Çalışması Kentsel Dönüşüm - Yerinde Dönüşüm Kira Değer Analizi Lokasyon Analizi Pazar Araştırması Yatırım Danışmanlığı Yabancıya Satış
 • Kurumsal
  Hakkımızda Sertifikalarımız Referanslarımız Sosyal Sorumluluk Tarihçemiz Partnerlerimiz Sürdürebilirlik Politikalar
 • İletişim
  Kariyer Yayınlar Teklif Al
bottom of page